קבלת המענה בשירות הייעוץ הפסיכיאטרי המהיר כרוכה במילוי שאלון הערכה ראשוני